ملاقات هاى تلفونی سفیر افغانستان مقیم وارسا با مسؤلين رياست هاى مربوطه در وزارت های امور خارجه کشورهای پولند، استونیا، لیتوانیا، رومانیا و لتویا در مورد لويه جرگه مشورتی

 

وارسا – سه شنبه و چهار شنبه، مؤرخ ١٤ و ١٥ اسد ١٣٩٩  

گل حسین احمدی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم وارسا ملاقات های تلفونی را با آقای تامش کوپزدی معاون ریاست عمومی آسیا پسفیک وزارت امور خارجه
جمهوری پولند، خانم لیزا شفریک سرپرست بخش آسیا پسفیک وزارت امور خارجه استونیا، آقای الگیس دابکاس سفیر و نماینده فوق العاده در ریاست آسیا پسفیک وزارت امور خارجه جمهوری لیتوانیا، خانم کریستینا رومیلا رئیس ریاست آسیا پسفیک وزارت امور خارجه رومانیا و آقای سفیر ایگوارس کلاوا رئیس عمومی و سرپرست معینیت وزارت امور خارجه جمهوری لتویا ملاقات های تلفونی انجام داد و در این گفتگوهای تلفونی در مورد تشریح اهداف جمهوری اسلامی افغانستان از برگزاری لويه جرگه مشورتی، صحبت و تبادل نظر نموده است
    .
در این ملاقات ها که در آن سید اسماعیل یوسفی سکرتر اول این سفارت نیز اشتراک نموده بود، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان و مسئولین رياست هاى يادشده از وزارت های امور خارجه کشورهای پولند، استونيا، ليتوانيا، رومانيا و لتويا در مورد عرصه های مختلف روابط دو جانبه نیز بحث و تبادل نظر نمودند    .