ملاقات تعارفى سفیر افغانستان مقیم وارسا با سفير جديدالتقرر تايلند مقيم وارسا

 

وارسا - پولند، پنجشنبه، مؤرخ ٨ حوت ١٣٩٨  

گل حسين احمدى سفير جمهورى اسلامى افغانستان مقيم وارسا، با آقای چيتافان مكسامفان سفير جديد التقرر تايلند مقيم وارسا ملاقات تعارفى نمود. 
اين ملاقات كه در سفارت افغانستان و با اشتراك آقاى مصطفى علمى سكرتر سوم اين سفارت انجام يافت، سفیر افغانستان و سفير تايلند، در ارتباط به برخى از عرصه هاى روابط دوجانبه میان كشور هاى افغانستان و تايلند با پولند و همچنان ديگر موضوعات ذيعلاقه بحث و تبادل نظر نمودند.