اشتراک سفیر افغانستان در دعوت و ملاقات وزير امور خارجه جمهوری پولند با سفراى كشور هاى آسيا پسفيك مقيم وارسا

 
 

وارسا- جمعه ١١ دلو ١٣٩٨  

 

گل حسین احمدی سفیر جمهورى اسلامى افغانستان در جمهورى پولند، در ضیافت چاشت و ملاقات جلالتمآب يسيك چپاتويچ وزير امور خارجه جمهورى پولند با سفراى كشور هاى آسيا پسفيك مقيم وارسا كه در موزيم آسيا پسفيك داير گردیده بود، اشتراک نمود    .