اشتراک سفیر افغانستان در ضیافت چاشت و ملاقات وزير امور خارجه لتويا با سفراى غير مقيم در لتويا

 
ريگا- لتويا- جمعه ٢٧ جدی ١٣٩٨

گل حسین احمدی سفیر غير مقيم جمهورى اسلامى افغانستان در جمهورى لتويا، در ضیافت چاشت و ملاقات جلالتمآب ايدگارس لينكويچ وزير امور خارجه جمهورى لتويا با سفراى غير مقيم در جمهوری لتويا كه در مقر وزارت امور خارجه اين كشور، داير گردیده بود، اشتراک نمود    .