ملاقات سفیر افغانستان مقیم وارسا با معاون دوم بانک مرکزی افغانستان

 
وارسا – چهارشنبه، مؤرخ 29 عقرب 1398

گل حسین احمدی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم وارسا، با محمد قسیم رحیمی معاون دوم د افغانستان بانک، بانک مرکزی افغانستان و هیئت همراه ایشان ملاقات نمود    .
این ملاقات در سفارت افغانستان و با اشتراک، میر عزیز بره کی، رضوان الله مسکین، انجنیر محمود شریف و احد فاضل کارمندان ارشد د افغانستان بانک، بانک مرکزی افغانستان، محمد داود نورزی مستشار و سید اسماعیل یوسفی سکرتر اول سفارت افغانستان مقیم وارسا برگزار گردید    .