ملاقات سفیر افغانستان مقیم وارسا با خبرنگاران انستیتوت مرور وارسا

 

وارسا - پنجشنبه، مؤرخ 16 عقرب 1398

 محترم گل حسين احمدى سفير جمهورى اسلامى افغانستان مقيم وارسا، با آقای الیکساندر ویلگاش مشاور و آقای اوکاش بیرناسکی خبرنگار و متخصص امور ارتباطات در انستیتوت مرور وارسا دیدار نمود.
در این ملاقات، سفیر افغانستان، در مورد روابط دو جانبه میان افغانستان و پولند، برخی از دست آوردهای جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه های، سیاسی، اقتصادی، معارف و تحصیلات عالی در 18 سال گذشته و همچنان در مورد پروسه صلح در افغانستان به تفصیل صحبت نمود.