اهدای «تقدیر نامه» به آقای زبردست و معرفی سکرتر اول جدید التقرر سفارت افغانستان مقیم وارسا

 

وارسا - پولند، چهارشنبه، ٣ ميزان ١٣٩٨ 

محترم گل حسين احمدى سفير جمهورى اسلامى افغانستان مقيم وارسا، با اهداى «تقدير نامه» به آقای محمد سلیم زبردست سكرتر اول سفارت جمهورى اسلامى افغانستان مقيم وارسا كه دوره مأموريت دیپلوماتیک خويش را با موفقیت، در تاریخ اول ميزان ١٣٩٨ به اتمام رسانيده است، از کارکرد ها و تلاش های ارزشمند ایشان در سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در جمهوری پولند، ابراز تشکر و قدردانی نمود و سلامتی و موفقیت های بیشتر را در انجام وظایف آینده و همه امور در زندگی برای ایشان آرزو نمود    .

در عين حال، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم وارسا، سكرتر اول جديد التقرر این سفارت آقای سيد اسماعيل يوسفى را که وظيفه جديد خويش را در روز سه شنبه مؤرخ دوم ميزان ١٣٩٨ آغاز نموده است، به کارمندان سفارت معرفی نموده و برای ایشان نیز در انجام امور محوله در دوران مأموریت دیپلوماتیک ایشان در سفارت افغانستان مقیم وارسا آرزوی موفقیت نمود    .