اشتراك محترم گل حسين احمدى سفير غير مقيم جمهورى اسلامى افغانستان در جمهورى ليتوانيا

اشتراك محترم گل حسين احمدى سفير غير مقيم جمهورى اسلامى افغانستان در جمهورى ليتوانيا، در مراسم تحليف جلالتمآب آقاى گيتاناس نوسيدا رئيس جمهور منتخب جمهورى ليتوانيا، در روز جمعه مؤرخ ٢١ سرطان ١٣٩٨ برابر با ١٢ جولاى ٢٠١٩ در پارلمان و قصر رياست جمهورى ليتوانيا.