سفر رسمى به ولايت شيلانسكى جمهورى پولند

روز جمعه مؤرخ ١٠ جوزاى ١٣٩٨ برابر با ٣١ مى ٢٠١٩ بنابر دعوت وزارت امور خارجه جمهورى پولند، سفير جمهورى اسلامى افغانستان، همراه با سفراى كشور هاى مختلف مقيم وارسا به شهر كتاويس مركز ولايت شيلانسكى واقع در جنوب پولند، سفر نمودند.

اشتراك كنندگان در اين سفر سه روزه، مورد استقبال گرم و مهمان نوازى مقامات عالى رتبه و مسئولين ولايت شيلانسكى جمهورى پولند قرار گرفته و در جريان اين بازديد، با فرهنگ، تاريخ، اقتصاد و زندگى مردم اين منطقه پولند آشنايى حاصل نموده و از مكان هاى توريستى و تاريخى اين ولايت ديدن نمودند.