ملاقات سفير افغانستان مقیم وارسا با معاون رياست آسيا پسفيك وزارت امور خارجه پولند

وارسا - پولند، پنجشنبه مؤرخ 29 حمل 1398

محترم گل حسين احمدى سفير جمهورى اسلامى افغانستان مقيم وارسا با آقاى كريستف دوبراوالسكى معاون رياست آسيا پسفيك وزارت امور خارجه جمهورى پولند ملاقات نمود.

در اين ملاقات سفير افغانستان و معاون رياست آسيا پسفيك وزارت امور خارجه پولند، در مورد آغاز برنامه آموزشى ارتقای ظرفیت براى ده تن از كارمندان دولت افغانستان، که قرار است از جانب دولت پولند و در ماه جون سال جارى (٢٠١٩) برگزار گردد، همچنان دیگر موضوعات مختلف روابط دو جانبه میان افغانستان و پولند، به تفصیل بحث و تبادل نظر نمودند.