بازدید سفیر افغانستان از آکادمی دیپلوماسی اروپایی در وارسا

وارسا - پولند، سه شنبه، 28 حوت 1397

گل حسین احمدی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در جمهوری پولند، از آکادمی دیپلوماسی اروپایی مقیم وارسا بازدید بعمل آورده و با محترمه ناتالیا شیکفسکی رئیس اجرائیوی بخش تحصیلی آکادمی دیپلوماسی اروپایی مقیم وارسا ملاقات نمود.

در این ملاقات سفیر افغانستان با ابراز خرسندی از بازدید از آکادمی دیپلوماسی اروپایی، در مورد برخی از دست آورد های افغانستان در عرصه های مختلف، مخصوصا معارف و تحصییلات عالی صحبت نموده و افزود: سفارت افغانستان مقیم وارسا آماده است از محصلین آکادمی جهت بازدید مطالعاتی در سفارت پذیرایی نماید و همچنان تقاضامندیم، درصورت امکان محصلین از افغانستان نیز شامل برنامه آموزشی آکادمی دیپلوماسی اروپایی گردد.

رئیس اجرایی بخش تحصیلی آکادمی دیپلوماسی اروپایی با ابراز خرسندی از بازدید سفیر افغانستان از آکادمی دیپلوماسی، در مورد فعالیت های آکادمی به تفصیل صحبت نمود و همچنان گفت: در چند سال گذشته چند نَفَر از محصلین از افغانستان نيز در این آکادمی تحصیل نموده اند و در آینده نیز در مورد شمولیت محصلین افغان واجد شرایط در برنامه های آموزشی آکادمی تلاش می نماییم، همچنان از پیشنهاد شما در مورد بازدید مطالعاتی محصلین و ایجاد همکاری آکادمی دیپلوماسی اروپایی با سفارت افغانستان نیز استقبال می نمایم.

این ملاقات كه در آن، آقاى محمد سلیم زبردست، سکرتر اول سفارت افغانستان و آقای اوکاش کارشینسکی عضو بخش اجرایی تحصیلی آکادمی دیپلوماسی اروپایی نیز اشتراک نموده بوند، با اهدای تحفه از صنایع دستی افغانستان از سوی سفیر افغانستان به رئیس اجرایی بخش تحصیلی آکادمی دیپلوماسی اروپایی خاتمه یافت.