بازدید و سخنرانی سفیر افغانستان در دیپارتمنت زبان فارسی فاکولته شرق شناسی دانشگاه وارسا

وارسا - پولند، پنجشنبه، 23 حوت 1397

گل حسین احمدی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در جمهوری پولند، از دیپارتمنت زبان فارسی دانشگاه وارسا بازدید بعمل آورده و در مورد اوضاع جاری افغانستان و روابط تاریخی و دوستانه بین کشور های افغانستان و پولند، سخنرانی نمود.

در این سخنرانی، محترمه دکتور سوردیکافسکه رئیس دیپارتمنت زبان فارسی فاکولته شرق شناسی دانشگاه وارسا و محترمه پروفیسور یولانتا شیراکفسکی رئیس سابق بخش مطالعات ایران شناسی و زبان فارسی فاکولته شرق شناسی دانشگاه، استادان، محصلین زبان فارسی و برخى دیگر محصلین از دانشگاه وارسا، اشتراک ورزیده بودند.

محصلین اشتراک کننده، بعد از ختم سخنرانی سفیر، سئوالاتی را در مورد اوضاع جاری و موضوعات مختلف در ارتباط به افغانستان مطرح نمودند که از سوی سفیر افغانستان پاسخ و توضیحات لازم ارائه گردید.

قابل یادآوری که خانم پروفیسور یولانتا شیراکفسکا، یکی از متخصصین زبان فارسى و افغانستان شناس می باشد، ايشان در دهه هفتاد میلادی محصل زبان فارسی در دانشگاه کابل بوده است.