اشتراك سفير افغانستان در مراسم تجليل از سالروز استقلال جمهورى استونيا

تالين، استونيا- يكشنبه مؤرخ ٥ حوت ١٣٩٧

گل حسين احمدى سفير غير مقيم جمهورى اسلامى افغانستان در جمهورى استونيا در مراسم تجليل از يكصد و يكمين سالگرد استقلال استونيا و دعوت جلالتمآب خانم كريستى كاليولايد رئيس جمهور استونيا كه به همين مناسبت داير گرديده بود، اشتراك نمود.

همچنان سفير افغانستان در دعوت جلالتمآب آقاى اسوين ميكسر وزير امور خارجه جمهورى استونيا كه به مناسبت تجليل سالگرد استقلال استونيا و با اشتراك سفراى كشور هاى مختلف در استونيا، در مقر وزارت امور خارجه اين كشور داير گرديد بود، اشتراك نمود.