ملاقات سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با رئیس ریاست آسیا پسفیک وزارت امور خارجه جمهوری پولند

وارسا - پولند، سه شنبه، مؤرخ 9 دلو 1397 مطابق 29 جنوری 2019

گل حسین احمدی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم وارسا، با آقای پاول میلیفسکی رئیس عمومی ریاست آسیا پسفیک وزارت امور خارجه جمهوری پولند، ملاقات نمود.

در این ملاقات، رئیس ریاست آسیا پسفیک وزارت امور خارجه جمهوری پولند، گفت: طوریکه قبلا در سال های گذشته تعدادی از کارمندان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، در برنامه های آموزشی که از طرف دولت پولند دایر گردیده بود، اشتراک نموده اند. اکنون نیز وزارت امور خارجه پولند در تماس با ادارات ذیربط جمهوری پولند، در تلاش است تا هرچه زودتر زمینه برگزاری اولین برنامه آموزشی ارتقای ظرفیت برای کارمندان حکومت افغانستان را در سال جاری میلادی (2019) و به مصرف دولت پولند، در دهلی جدید، هند، مساعد نمايد.

سفیر جمهوری اسلامی افغانستان ضمن ابراز قدردانی از مساعدت های جمهوری پولند در طول سال های گذشته، از آمادگی پولند جهت تدویر برنامه های آموزشی جدید برای کارمندان حکومت افغانستان ابراز تشکر نموده و در مورد نحوه انتخاب کاندیدان واجد شرایط و همچنان در مورد برنامه های آموزشی که در سال 1398 برای حکومت افغانستان در اولیت قرار دارد، به تفصیل صحبت نمود.

در این ملاقات آقای محمد سلیم زبردست سکرتر اول این سفارت، خانم باربارا شیمنوفسکا رئیس اسبق ریاست همکاری های انکشافی، خانم یوانا ستاچیرا معاون ریاست همکاری های انکشافی و آقای پیوتر بوشتا مسئول بخش کشور های جنوب آسیا در ریاست آسیا پسفیک وزارت امور خارجه جمهوری پولند نیز، اشتراک نموده بودند.