اشتراك سفير افغانستان در دعوت سال نو و ملاقات جلالتمآب رئيس جمهور و وزير امور خارجه جمهورى ليتوانيا با سفراى مقيم و غير مقيم در ليتوانيا

ويلنوس - جمعه مؤرخ ٢٨ جدى ١٣٩٧

گل حسين احمدى سفير غير مقيم جمهورى اسلامى افغانستان در جمهورى ليتوانيا، در دعوت و ملاقات جلالتمآب خانم داليا گريبوسكايتا رئيس جمهور ليتوانيا با سفراى مقيم و غير در جمهورى ليتوانيا كه بمناسبت سال نو ٢٠١٩ ميلادى و در قصر رياست جمهورى اين كشور داير گرديده بود، اشتراك نمود.

همچنان سفير افغانستان در محفل سخنرانى و دعوت جلالتمآب آقاى ليناس لينكيويجوس وزير امور خارجه جمهورى ليتوانيا كه در مقر وزارت خارجه اين كشور برگزار گرديده بود، اشتراك نمود.