اشتراك سفير افغانستان در دعوت سال نو و ملاقات جلالتمآب رئيس جمهور پولند با سفراى مقيم وارسا

وارسا - روز دوشنبه مؤرخ ٢٤ جدى ١٣٩٧

گل حسين احمدى سفير جمهورى اسلامى افغانستان در جمهورى پولند، در دعوت و ملاقات جلالتمآب اندژى دودا رئيس جمهور پولند با سفراى مقيم وارسا كه بمناسبت سال نو ٢٠١٩ ميلادى و در قصر رياست جمهورى پولند داير گرديده بود، اشتراك نمود. 

در اين محفل، سفير افغانستان تمنيات نيك و تبريك سال نو را به جلالتمآب رئيس جمهور و جلالتمآب وزير امور خارجه پولند تقديم نمود.