ملاقات سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم وارسا با معین وزارت دفاع ملی جمهوری پولند

وارسا-پولند، پنجشنبه مؤرخ 19 میزان 1397 مطابق 11 اکتوبر 2018

محترم گل حسين احمدى، سفیر جمهوری اسلامی افغانستان مقیم وارسا با آقای تامش شتکافسکی معین وزارت دفاع ملی جمهوری پولند، ملاقات نمود.

در این ملاقات سفير افغانستان، از مساعدت جمهوری پولند در عرصه های مختلف، مخصوصا از فداکاری های سربازان پولندی در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی افغانستان در سال های گذشته و ادامه حمایت پولند در قالب مأموریت قاطع نیروهای ناتو در افغانستان تشکر و قدردانی نمود.

معین وزارت دفاع ملی جمهوری پولند، نیز با اشاره به سفر ماه آگست خویش به کابل که به منظور بازدید از نیروهای نظامی پولندی در قالب مأموریت قاطع نیروهای ناتو در افغانستان، انجام یافته است، از ادامه همکاری های پولند برای افغانستان اطمینان داد.

در این ملاقات آقای محمد سلیم زبردست سکرتر اول این سفارت و آقای دگروال دکتور توماش کوالیک رئیس امور بین المللی وزارت دفاع جمهوری پولند نیز اشتراک نموده بودند.