ملاقات سفیر جمهوری اسلامی افغانستان با معاون دفتر همکاری های بین المللی تلویزیون ملی پولند

وارسا-پولند، دوشنبه مؤرخ 26 سنبله 1397 مطابق 17 سپتامبر 2018

محترم گل حسین احمدی سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در جمهوری پولند، با محترم کلیتون ریکلیفسکی لوئیز جین معاون دفتر همکاری های بین المللی تلویزیون ملی جمهورى پولند ملاقات نمود.

در این ملاقات سفیر افغانستان با اشاره به روابط تاریخی و دوستانه بین افغانستان و پولند، در مورد پیشرفت های افغانستان در عرصه های مطبوعات و رسانه های دولتی و خصوصی صحبت نمود.

همچنان هردو جانب در مورد امکان همکاری های فرهنگی و مطبوعاتی بین سفارت افغانستان و تلویزیون ملی پولند صحبت و تبادل نظر نمودند.