ملاقات محترم گل حسين احمدى، سفير جمهورى اسلامى افغانستان در جمهورى پولند با محترمه خانم ايوا برييدا رئيس تشريفات وزارت امور خارجه جمهورى لتويا

ریگا - لتویا، روز دوشنبه مؤرخ ٢٥ سرطان ١٣٩٧

محترم گل حسين احمدى، سفير جمهورى اسلامى افغانستان در جمهورى پولند با محترمه خانم ايوا برييدا رئيس تشريفات وزارت امور خارجه جمهورى لتويا، در مقر وزارت امور خارجه اين كشور، ملاقات نمود.

در اين ملاقات، رئيس تشريفات وزارت امور خارجه لتويا، تشريحات لازم را در مورد مراسم تشريفاتى تقديم "اعتماد نامه" كه قرار است فردا، محترم گل حسين احمدى، سفير جمهورى اسلامى افغانستان در جمهورى پولند، به جلالتمآب رئيس جمهور لتويا، تقديم نمايد، ارائه نمود.