بازديد سفير جمهورى اسلامى افغانستان از تلويزيون تى وى ان پولند

وارسا - پولند روز چهارشنبه مؤرخ ٢٠ سرطان ١٣٩٧ مطابق ١١ جولاى ٢٠١٨

محترم گل حسين احمدى، سفير جمهورى اسلامى افغانستان در جمهورى پولند، از تلويزيون خصوصى تى وى ان ٢٤ پولند، بازديد نمود.

در هنگام بازديد، آقاى كاميل دى وايريون رئيس بخش نويسندگان و سر دبيران برنامه هاى تلويزيون تى وى ان ٢٤، توضيحات لازم را در مورد بخش ها و برنامه هاى مختلف تلويزيون، به سفير افغانستان ارائه نمود و سفير افغانستان نيز ضمن ابراز خرسندى از بازديد از تلويزيون معتبر تى وى ان ٢٤، در مورد پيشرفت و دست آوردهاى رسانه ها و مطبوعات در افغانستان صحبت نمود.