Czym się zajmujemy?

 • Wizy

  Jeśli chcesz pojechać do Afganistanu, należy przesłać do Ambasady wypełniony wniosek o wydanie wizy.

  Informacje wizowe

  Paszporty afgańskie

  W ramach świadczonych usług konsularnych afgańscy obywatele mogą składać wnioski o wydanie paszportu.

  Paszport afgański

 • Dbamy o dobre relacje z Polską

  Poprzez kształtowanie stosunków dyplomatycznych chcemy wzmacniać rozwój obu państw i pogłębiać współpracę.

  Relacje polsko-afgańskie

  Prowadzimy dział. informacyjną

  Pomagamy afgańskim obywatelom, udzielamy informacji na temat naszego kraju, wspieramy wymianę kulturową.

  Aktualności

Spotkanie ministra Radosława Sikorskiego z dr. Zalmaiem Rassoulem

W dniach 15-16 grudnia 2012 r. minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski złożył oficjalną wizytę w Islamskiej Republice Afganistanu.

podpisanie umowy

W dniach 15-16 grudnia 2012 r. minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski złożył oficjalną wizytę w Islamskiej Republice Afganistanu

W Kabulu minister spraw zagranicznych RP spotkał się z prezydentem Islamskiej Republiki Afganistanu Hamidem Karzajem oraz ministrem spraw zagranicznych Afganistanu dr. Zalmaiem Rassoulem. Podczas narady afgańskich ambasadorów wygłosił wystąpienie nt. roli dyplomacji w okresie transformacji. Drugiego dnia wizyty minister spotkał się w Bagram z żołnierzami Polskiego Kontyngentu Wojskowego. W czasie wizyty omawiane były kwestie dotyczące zaangażowania Polski w Afganistanie po 2014 r., w tym rozwoju współpracy cywilnej oraz sytuacji w regionie. Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Afganistanu podpisali również "Umowę ramową o współpracy między Rzecząpospolitą Polską a Islamską Republiką Afganistanu".

Umowa potwierdza stosunki dyplomatyczne między państwami ustanowione Traktatem o Przyjaźni w 1927 roku. Traktat o Przyjaźni z 1927 roku pozostanie prawnie obowiązujący, a Umowa stanowi odrębny akt prawny. Umowa zawiera szereg postanowień, które dotychczas nie obowiązywały w relacjach polsko-afgańskich.